Met meer ov, sneller op je plek

BUSINESSLINE 14, Dé verbinding met apeldoorn zuid

De ov-verbinding met Apeldoorn Zuid is sinds december 2014 sterk verbeterd. Reizen van en naar je werkplek in Apeldoorn Zuid is nu sneller en gemakkelijker. Er rijden meer bussen tussen station Apeldoorn en Apeldoorn Zuid.

wat IS er veranderD?

  • De route van de huidige lijn 14 is korter en de bus stopt minder vaak door minder haltes op de route.
  • De lijn heeft een nieuwe naam: Lijn 14 Apeldoorn Zuid Businessline
  • De bussen rijden vaker van het station richting Apeldoorn Zuid en vice versa. In de ochtend- en avondspits kun je 8 keer per uur met de bus (lijn 14, 43 of 91), terwijl dat eerst 6 keer per uur was. De spitstijden zijn in de ochtend van 07.00 - 09.15 uur en in de middag van 16.00 – 18.30 uur.

ROUTE & VERTREKTIJDEN

Wil je meer weten over de route en vertrektijden van Lijn 14 Apeldoorn Zuid en lijn 43/91? Klik hier voor een handig kaartje.

Ben je geïnteresseerd in betere, duurzame bereikbaarheid? Kijk dan eens verder rond op deze website. Hier vind je handige informatie over tal van apps om op tijd en efficiënt te reizen.

initiatief van werkgevers

Lijn 14 Apeldoon Zuid Businessline is een co-creatie van grote werkgevers in Apeldoorn Zuid (initiatiefnemer Achmea, Kadaster, Merin (FizzionParc) en Belastingdienst), vervoerder Syntus en betrokken overheden (Provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn).  Dit initiatief wordt ondersteund vanuit het programma Slim en Schoon Reizen.

Nieuw Beeld Groene Bus + Opmaak

Contact

Voor al uw vragen over slim en schoon reizen en werken kunt u contact opnemen met onze mobiliteitsregisseur:

Oscar Roelofs 06 - 524 42 112 / oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl

Veiliger fietsen in de regio

30199845113 A4cf709bbd Z

We gaan drie fietsroutes verbeteren in onze regio.

Lees verder

Beter Benutten

Beter Benutten

Regio Stedendriehoek neemt sinds 2014 deel in het landelijke programma Beter Benutten. In dit programma werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren.
Lees verder

Over Slim en Schoon Reizen

Slim en Schoon Reizen is een co-creatie van overheden en bedrijfsleven binnen de Cleantechregio.

Logos Website Nieuwe Versie Cleantech

Wegwerkzaamheden